Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och har sedan 1985 arbetat med psykoterapi. Utöver individualterapi arbetar jag även med parterapi (familjeterapi) och behandling mot flygfobi. Min ursprungliga psykoterapeutskolning är psykodynamisk. Efterhand har jag lagt till KBT (kognitiv beteendeterapi), lösningsfokuserad terapi, kroppspsykoterapi och EMDR (ögonrörelseterapi).

Sedan ett antal år är jag också verksam som organisationskonsult med bl.a. chefsutveckling, konflikthantering, utveckling av ledningsgrupper och avveckling. Jag har handledarbehörighet och tar emot blivande psykoterapeuter i handledning.

Nu har jag även möjlighet att ta emot besök digitalt.

weiss@cirrus.se
070-653 20 54
Dammtrappgatan 27, 120 47, Enskede gård