Konsulttjänster

bokSom organisationskonsult har jag varit verksam vid Hamrin och Partner 1996 – 2003. Där arbetade jag med ledarskapsprogram, coachning, att utveckla ledningsgrupper, företags och organisationskulturfråger, konflikthantering, teambuilding. Tillsammans med en konsultkollega Björn Hamrin och en VD Kent Angergård skrev jag en managementbok.

Boken Växarkultur handlar, som titeln berättar, om begreppet Växarkultur. Växarkultur är ett samlingsgrepp för en organisationskultur som domineras av stark tilltro till den enskilda människans förmåga att växa.

— Liber ekonomi 

 
 
 

Mina tjänster anlitas av olika företag, kommuner och organisationer. Här nedan finner du exempel på områden och frågeställningar som jag arbetar med:

 • Personlig utveckling/coaching
 • Ledarskapsutveckling
 • Utveckling av ledningsgrupper med avseende på samarbete och arbetsformer
 • Rekrytering
 • Krishantering
 • Avveckling
 • Planera och genomföra möten
 • Skapa en coachande organisation
 • Verksamhetsplanering
 • Element Content
 • Arbetsledning – delegering och uppföljning
 • Lönesamtal
 • Motivera och engagera medarbetare
 • Utvecklingssamtal
 • Känsliga samtal
 • Konflikthantering – kunder, medarbetare och arbetsgrupper
 • Introduktion av nyanställda
 • Manligt och kvinnligt ledarskap och medarbetarskap
 • Stresshantering och att förebygga utbrändhet
 • Mellanchefsrollen
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Se sin egen roll och betydelse som ledare
 • Betydelsen av tydlighet
 • Rekrytering
 • Möta negativa attityder
 • Kunna ta emot och ge kritik
 • Att bli chef över f.d. kollegor
 • Rehabilitering av långtidssjukskrivna