Psykoterapi

Jag bedriver psykoterapi på psykodynamisk grund. Inslag av kognitiv beteendeterapi (KBT), lösningsfokuserad terapi (1-5 konsultationer), EMDR (s.k. ögonrörelseterapi) och kroppsorienterad psykoterapi tillämpas.

Målet är att komma till rätta med de problem man söker för. Dessutom ser jag det som viktigt att klienten får insikt i varför man har ett speciellt problem.

I psykoterapin vänds uppmärksamheten in mot den inre verkligheten där tankar, fantasier, bilder, känslor och kroppsförnimmelser finns. Vår inre värld påverkar hur vi ser omvärlden. Våra val, handlingar, relationer och upplevelser av yttre händelser upplever vi i ständig resonans med den vi är inom oss. Här ligger också svårigheten, då den inre världen alltid är undanglidande till sin karaktär. Den låter sig inte tydliggöras, varför vi ibland inte heller förstår varför vi faller in i och upprepar negativa mönster. Det kan bli svårt att tackla svårigheterna trots att vi rationellt försöker lösa dem. I sådana situationer kan man behöva professionell hjälp.

Vid vissa tillstånd och livssituationer som bland annat panikattacker, social fobi, flygfobi, tvångssyndrom, ätstörningar, depression, utbrändhet, ångest, dålig självkänsla, kriser, utbrändhet och orealistiska rädslor kan en kognitivt inriktad behandling vara framgångsrik. Behandlingen innebär att man bl.a. med hjälp av ett schema kartlägger negativa tankar och tar fram alternativa tankar. När det gäller yttre beteenden (handlingar) så går behandlingen ut på att konkret pröva nya önskvärda beteenden (exponeringsbehandling).

Metoder som jag tillämpar

  • Psykodynamisk psykoterapi
  • KBT – kognitiv beteendeterapi
  • Parterapi
  • Kroppspsykoterapi
  • Lösningsfokuserad konsultation
  • Psykologisk behandling vid stress och utbrändhet
  • EMDR – ögonrörelseterapi